Eğitim

* UÇANAT  ,  bilgi  edinme  sürecinin  eğlenceli  bir  deneyim  olduğu  bilgisini çocuklarımıza  kazandırmayı   hedefler.  

* UÇANAT 'ta  çocuklarımız  yaş  gruplarına  göre  gruplandırılır  ve  her  grup  , çocuk  gelişimi  

konusunda  eğitimli , deneyimli , işini  seven , kişilik  özellikleri  eğitimciliğe  uygun  öğretmenler  

liderliğinde  eğitim  alırlar. Her  grupta  iki  öğretmen  görev  yapar. 

* Aylık  eğitim  programları  ,  grup  öğretmenleri   ile  uygulanır. Bu  programa  ek  olarak  :

* DRAMA

* İNGİLİZCE 

* MÜZİK 

* BİLGİSAYAR

* SATRANÇ       saatleri   vardır.