Araç ve Yöntemlerimiz

* Özgür  bir  ortam  yaratmak ;

* Alınan  kararlara  çocukların  katılımını  sağlamak ;

* Sıcak , sevecen , motive  edici   bir  iletişim  kurmak ;

* Çocuğu  gözlemlemek  ;

* Her  konuda  açıklayıcı  olmak  ;

* Çeşitli  seçenekler  sunmak  ;

* Çocuklardaki  potansiyel  merak  duygusunu   geliştiren  ortamlar  yaratmak ;

* Mantık  yürütme  ve matematiksel  zekalarını  geliştirmelerini  sağlayacak   oyun ve  eğitsel  araç  kullanmak .