Amacımız

  * Özgüven ve özdeğer duygusu olan ;

  * Çocuk  ve  insan  olarak  haklarının  bilincinde  ; 

* Zihinsel   ,  sosyal  , duygusal ,  dil , ve  motor   gelişimlerini  zamanında  tamamlayan ;  

* Kendini  iyi  ifade   edebilen   ,  çevresiyle  iyi  ilişkiler   kurabilen  ;  

* Kendi  ayakları  üzerinde  durabilen  ,  problemlerini  kendi  çözebilen ;  

* Çevreci ve doğa dostu * Mutlu  ,  neşeli  , dengeli   ve  hayattan  zevk  alan  çocuklar  yetiştirmek.